USG bezprzewodowe
Szybki podgląd
12,990,00 zł
Skaner żył powierzchniowych Vein Finder Q 60
Szybki podgląd
8,084,00 zł
Pokrowiec wodoodporny higieniczna osłona na nosze karetkowe foli PCV 10 szt.
Szybki podgląd
45,00 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek
Szybki podgląd
282,03 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Fantom ewakuacyjny Fire 1 (90, 140, 170cm)
Szybki podgląd
730,62 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek fluo
Szybki podgląd
290,65 zł
Rana postrzałowa do pakingu
Szybki podgląd
600,00 zł
jednorazowe prześcieradło / pokrowiec na nosze do karetek pogotowia PP+PE
Szybki podgląd
8,76 zł
Zestaw pozoracji ran PRO naklejki z krwią
Szybki podgląd
280,00 zł
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA
Apteczka TOP 10 PLUS 13164
Szybki podgląd
71,56 zł
Apteczka Motocyklowa DIN 13167
Szybki podgląd
27,82 zł
Apteczka TOP 15 PLUS 13164
Szybki podgląd
79,66 zł
Apteczka przemysłu spożywczego i gastronomii HACCP
Szybki podgląd
172,02 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Zestaw uniwersalny Apteczka TOP 20 DIN 13157
Szybki podgląd
200,00 zł
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty
Strona głównaSZKOLENIA I POMOCSzkolenie pierwsza pomoc; indywidualne

Szkolenie pierwsza pomoc; indywidualne

150,00 zł
Kod: Szkolenie pierwsza pomoc; indywidualne
Wysyłka:48 godzin

Ilość:

Cena dotyczy 1 osoby szkolącej się. 

(Jeżeli potrzebujesz przeszkolić więcej osób, kliknij odpowiednią ilość osób do przeszkolenia ale nie więcej niż 16).

 

KURS - Pierwsza pomoc rozszerzona - szkolenie indywidualne

W skład szkolenia wchodzi: BLS i AED Basic Life Support & Automated External Defibryllation

(Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna), oraz

Elementy pola walki TCCC (udzielanie pomocy osobom w przypadku konfliktu zbrojnego),

udrożnianie dróg oddechowych w przypadku zadławienia dzieci i dorosłych. 


Proszę kliknąć ilość osób do przeszkolenia. (od 1osoby do max 16 osób)
Szkolenie może odbyć się w Poddębicach w naszych salach wykładowych, lub przyjedziemy do Państwa.

Możesz się umówić też telefonicznie:
TEL. 500 200 585

to otrzymasz więcej informacji. 

 Zapraszamy na próbkę szkolenia instagram: wojrat.pl

 

Na kursie kładziemy nacisk na ćwiczenia praktyczne.

Przygotowaliśmy dla Państwa 8 stanowisk ćwiczeniowych.

 

Kurs ten kierujemy do osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Dla pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

Materiał teoretyczny omawiany na szkoleniu jest szerszy od poruszanego na Podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy. Ćwiczenia praktyczne obejmują więcej zagadnień oraz trwają dłużej. Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Sprzyjająca atmosfera kursu pozwala oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.

Schematy zawarte w programie odpowiadają obowiązującym normom Europejskiej, a tym samym i Polskiej Rady  Resuscytacji  z  2021 r.  Standardy   postępowania  oraz  program  nauczania  są   zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia.

 

Data rozpoczęcia kursu:

Czas trwania: 4 godz.

Liczba uczestników:                                                 

Miejsce szkolenia:  

 

Instruktor: Specjalista Ratownictwa Medycznego  z tyt. mgr - (uprawnienia zgodne z art. 8 ust. 2                       

                  ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

 

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:

  • Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
  • Poprawnie, samodzielnie prowadzić podstawowe zabiegi ratownicze (resuscytacja bezprzyrządowa) w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
  • Bezpieczniej i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.
  • Udrożnić drogi oddechowe u dzieci i dorosłych w przypadku zadławienia.
  • Prawidłowo zabezpieczyć masywne krwotoki, Zaopatrzyć rany u osób należących do służb mundurowych lub u osób, które uległy atakowi terrorystycznemu.
  •  

Po szkoleniu uczestnicy dokonują jego pisemnej oceny, otrzymują zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.   Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zdanie na pozytywną ocenę egzaminu teoretycznego i praktycznego.           

Zaświadczenie ważne jest na okres 2 lat. Po tym okresie wskazane jest odbyć szkolenie recertyfikacyjne.

 

 

 

PLAN SZKOLENIA:

 

WYKŁADY:       (2 godziny)

ORGANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO RATOWNICTWA ZINTEGROWANEGO:

- zapoznanie z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym;

- zapoznanie z Systemem Ratownictwa Medycznego;

- zapoznanie z Systemem Obrony Cywilnej;

- co to jest Krajowy System Ratowniczy?;

- miejsce osób szkolących się w systemie ratowniczym.

 

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA:

- bezpieczeństwo higieniczno – sanitarne (zasady aseptyki i antyseptyki);

- zabezpieczenie osobiste;

- bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia;

- postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi;

- postępowanie poekspozycyjne na krew i inny, potencjalnie infekcyjny materiał;

- dezynfekcja skóry (mycie i dezynfekcja rąk).

 

METODYKA NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY WEDŁUG WYTYCZNYCH ERC:

- motywacja do udzielania pomocy;

- omówienie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym;

- kto powinien nauczać pierwszej pomocy?;

- dlaczego należy nauczać pierwszej pomocy w sposób permanentny i w jak

  najmłodszym wieku?;

 

ZAKRES DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH W NAGŁYM ZAGROŻENIU ZDROWIA LUB ŻYCIA:             

- prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy ;

- czy sanitariusz, opiekun apteczki może podać lek? (np: przeciwbólowy);

- podstawowe pojęcia w ratownictwie;

- własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy;

- skład apteczki pierwszej pomocy;

- definicja złotej godziny;

- definicja łańcucha przeżycia.

 

WYPADEK KOMUNIKACYJNY:

- zabezpieczenie miejsca wypadku;

- wstępna ocena stanu poszkodowanego;

- wydobywanie poszkodowanego z pojazdu;

- ocena podstawowych funkcji życiowych;

- utrata przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości;

- zasady wzywania służb ratunkowych (telefony alarmowe, rozmowa

  z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego);

- nagła utrata przytomności, a nagłe zatrzymanie krążenia.

 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (postępowanie ABC);

- sposoby udrażniania górnych dróg oddechowych;

- pozycja boczna ustalona (bezpieczna);

- sztuczna wentylacja płuc poszkodowanego;

- pośredni masaż serca;

- odmienności w resuscytacji;

- reanimacja niemowlęcia;

- reanimacja dzieci powyżej 1 roku życia;

- defibrylacja elektryczna za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego

- Sztuczna wentylacja płuc za pomocą worka resuscytacyjnego.

 

CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH:

- postępowanie w zachłyśnięciu u dorosłego;

- postępowanie w zachłyśnięciu u niemowląt.

 

RANY I ZAOPATRYWANIE RAN:

 - krwotoki – podział;

 - sposoby opanowania krwawienia zewnętrznego;

 - opatrunek uciskowy;

 - podstawowe rodzaje ran;

 - postępowanie przeciwwstrząsowe;

 - opaska zaciskająca;

 - rany penetrujące klatki piersiowej;

 - rany z wbitym przedmiotem;

 - wytrzewienie;

 - amputacja urazowa;

 - krwotoki wewnętrzne.

 

ZŁAMANIA I URAZY:

- rodzaje złamań;

- postępowanie przy złamaniach;

- uraz czaszkowo-mózgowe;

- urazy jamy brzusznej;

- urazy miednicy;

- uraz oka;

- uraz ucha;

- uraz zębów ( postępowanie w przypadku wybicia zębów);

- zmiażdżenia;

- oparzenia termiczne, chemiczne i elektryczne;

- porażenie prądem elektrycznym.

 

URAZY KRĘGOSŁUPA:

- postępowanie z poszkodowanym po urazie kręgosłupa;

- przekładanie poszkodowanego z urazem kręgosłupa w 5,4,3 osoby;

- stabilizacja poszkodowanego siedzącego w samochodzie;

- stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

NAGŁE ZACHOROWANIA:

- zawał serca;

- astma;

- padaczka;

- cukrzyca;

- udar mózgu.

 

UTONIĘCIA, WYZIĘBIENIE I PRZEGRZANIE:

- postępowanie z utopionym;

- postępowanie z podtopionym;

- hipotermia;

- hipertermia.

 

ZATRUCIA:

- zatrucia pożywieniem;

- zatrucia środkami chemicznymi (detergentami);

- zatrucia lekami;

- ukąszenia, użądlenia, pogryzienia.

 

ELEMENTY POLA WLAKI TCCC

 

POSTEPOWANIE Z PRZESYŁKĄ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA.

 

ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS ATAKU TERRORYSTYCZNEGO.

 

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOPATOLOGICZNE OFIAR NAGŁYCH ZDARZEŃ I KATASTROF:

- objawy ostrej reakcji na stres;

- ogólne mechanizmy reakcji na stres;

- zasady postępowania wobec ofiar stresujących wydarzeń (wsparcie).

 

 

ĆWICZENIA:          (2 godziny)

Ćwiczenia praktyczne obejmują, co najmniej 50% czasu całego szkolenia. 

Uczestnicy ćwiczą na 8 stanowiskach: (fantom żołnierz, fantom urazowy dorosły, fantom CPR kobieta, fantom CPR mężczyzna, fantom do zadławień dziecko dorosły, na sobie uczą się przyjmowania odpowiednich pozycji w zależności od sytuacji, na sobie ćwiczą zabezpieczenie urazów i ewakuację.

Wykłady prowadzone są na przemian z ćwiczeniami.

 

Grupy ćwiczące na stanowisku -  po 2 osoby

 

Plan ćwiczeń:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

- układanie pacjenta (pozycja bezpieczna, pozycja półsiedząca-półleżąca, pozycja

  przeciwwstrząsowa, pozycja w urazach brzucha);

- przekładanie poszkodowanego na deskę (drzwi) z urazem kręgosłupa;

- sposoby ewakuacji rannych na szybko (przez 1 i 2 ratowników, ze sprzętem

   i bez sprzętu);

- wykonywanie opatrunków;

- unieruchomienie złamań kości i stawów;

- zdejmowanie kasku motocyklisty;

- wydobywanie ofiar z samochodu;

- zakładanie kołnierza ortopedycznego;

- rany postrzałowe (paking, zakładanie stazy CAT, TCCC

- pozorowanie sytuacji najczęściej występujących w życiu codziennym;

- zakładanie i zdejmowanie rękawiczek jednorazowych.

 

Do ćwiczeń wykorzystywane rekwizyty takie jak:

- 2 manekiny (mężczyzna i kobieta) dorośli w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami  

  bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych

  czynności;

  • manekin w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca z elektronicznym monitorowania czynności resuscytacyjnych;

- manekin do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami  bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca;

- manekin ewakuacyjny dorosły cała postać 

- manekin ewakuacyjny dziecko w wieku przedszkolnym - cała postać.

- manekin interaktywny żołnierz w pełnym oporządzeniu (amputacja urazowa, rany postrzałowe, złamania, cpr )

- AED automatyczny defibrylator szkoleniowy;

- AED ZOLL PRO prawdziwy defibrylator z przystawą do wywoływania rytmów serca.

- LIFE VAC urządzenie do udrożniania dróg oddechowych w przypadku zadławienia.

- deska ortopedyczna;

- szyny Kramera i szyny SAM-SPLINT;

- zestaw ratownictwa medycznego R-1.

- opatrunki izraelskie, OLAES, opaski zaciskające militarne

 

Inne pomoce dydaktyczne:

- instrukcja pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy jako standardowe 

  wyposażenie apteczek”  autorstwa Macieja Marszałka, (została napisana w Zakładzie  

  Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof pod kierunkiem

  dr n med. Krzysztofa Ulbricha).

- prezentacje multimedialne;

- rzutnik multimedialny;

- laptop;

- sprzęt dydaktyczny zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007r.

   (Dz. U. z 2007r. Nr 60, poz.408)

 

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

...jest pusty

Powiadomienia

Szkolenie pierwsza pomoc; indywidualne

Codotex elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunku 1m (udo,głowa,biodro)
Szybki podgląd
12,00 zł 8,00 zł
Apteczka Szkolna 2, DIN 13157
Szybki podgląd
100,00 zł 82,50 zł
MANKIET - DO CIŚNIENIOMIERZA jednoprzewodowy wielki
Szybki podgląd
24,00 zł 15,00 zł
Opatrunek hydrożelowy 40x60 cm. Na Twarz BurnTec
Szybki podgląd
118,08 zł 116,08 zł
FILTR ANTYBAKTERYJNY - ANTYWIRUSOWY DLA DOROSŁYCH
Szybki podgląd
4,50 zł 4,05 zł
PÓŁMASKA + FILTRY PANDEMIC FLU KIT ZESTAW SUNDSTROM SR100
Szybki podgląd
250,00 zł 239,00 zł
System O-Two -CPAP - jednorazowy zestaw CPAP
Szybki podgląd
207,00 zł 180,00 zł
AmbuMan mały szkolny
Szybki podgląd
235,00 zł 220,00 zł
Apteczka Szkolna 1 DIN 13164
Szybki podgląd
55,90 zł 42,50 zł
Powiedz znajomemu
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Newsletter
Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW Z PRAWEM 2023 rok
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Sklep internetowy wojrat.pl oferuje apteczki samochodowe i motocyklowe, w tym prosto z importu apteczki szkolne, wycieczkowe, osobiste, patrolowe oraz  apteczki przemysłowe, biurowe, zakładowe. Sprzedajemy w atrakcyjnych cenach wkłady do apteczek i dodatki, higieniczne norweskie opatrunki na oparzenia, lampy lecznicze i sprzęt ortopedyczny. Nasza firma to również wypożyczalnia sprzętu medycznego, gdzie nasz sprzęt szkoleniowy to produkty najwyższej jakości. Kupując u nas sprzęt dla służb mundurowych lub alkomaty czy defibrylatory i elektrody możesz liczyć na stały rabat. Niestety w dzisiejszych czasach niektóry asortyment z wydłużonym czasem realizacji do 72 godz to normalny czas na oczekiwanie. Jedne z naszych najbardziej popularnych produktów to elementy zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjno-alarmowe oraz duże torby medyczne. Żyjemy w czasach gdzie ratownictwo medyczne musi posiadać sprzęt i preparaty do sterylizacji mycia i dezynfekcji dlatego nasze szkolenia i pomoc to najlepszy wybór połączony ze sprzedażą. Zapraszamy do zakupów, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą dokonać zakupu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.