Kategorie
Nowości
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA

KOSZT DOSTAWY
Polecamy
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty

Poradnik

Uwaga na źle wyposażone apteczki !

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.                (Dz. U. 2003, Nr 32, poz. 262) wymienia wśród pojazdów, które powinny być wyposażone w apteczkę doraźnej pomocy: autobus, taksówka, samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy, pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania.

Polskie prawo nie zobowiązuje kierowców prywatnych samochodów osobowych do przewożenia apteczki pierwszej pomocy.

Nakazy takie istnieją jednak w większości krajów europejskich, m.in. u wszystkich naszych sąsiadów, co oznacza, że każdy wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością zakupienia apteczki zgodnej z przepisami danego państwa. Normy obowiązujące w większości krajów europejskich są wzorowane na niemieckiej normie DIN 13/164. Za brak odpowiednio wyposażonej apteczki grożą mandaty w krajach UE.

W świetle przepisów "Prawa o ruchu drogowym" (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602), kierowca oraz pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym obowiązani są do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.                                Udzielamy pomocy za pomocą apteczki znajdującej się w pojeździe, który uległ wypadkowi. Szukamy apteczki w bagażniku, pod siedzeniem kierowcy albo w specjalnym schowku do tego przeznaczonym (w busach na drzwiach od strony kierowcy). Jeżeli jest brak apteczki albo nie możemy jej wydostać                           z uszkodzonego pojazdu, dopiero wtedy wykorzystujemy apteczkę ze swojego pojazdu.

Aby temu sprostać, chronić siebie i swoich pasażerów - kup apteczkę nawet do swojego prywatnego pojazdu. Pamiętaj, aby apteczka była zgodna ze standardem DIN oraz uzyskała wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.                      (to dowód, że owy produkt jest wykonany zgodnie z dyrektywami unijnymi i używanie go nie spowoduje niepożądanych powikłań) .

Przy okazji przypominamy, że od 1 maja 2005 r. wszedł w życie przepis obligujący wszystkich użytkowników austriackich autostrad i innych dróg na obszarze niezabudowanym do zakładania kamizelek ostrzegawczych w momencie opuszczania pojazdu. Brak kamizelki jest karany mandatem. Obowiązek posiadania kamizelki we wszystkich rodzajach pojazdów i używania jej w razie awarii samochodu lub wypadku istnieje już w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech, a od 25 czerwca br. także w Portugalii. Kamizelki uznawane przez służby wszystkich tych krajów odpowiadają unijnej normie ÖNORM EN 471 (Dyrektywa 89/686/EEC).

W dalszym ciągu obowiązuje konieczność ustawiania trójkąta ostrzegawczego.

Umieść swoją apteczkę w odpowiednim miejscu!

Jeżeli jesteś posiadaczem nowego samochodu, apteczkę można umieścić w specjalnym, przeznaczonym do tego celu schowku. Dla pozostałych kierowców mamy prostą radę - najbezpieczniej jest włożyć apteczkę do bagażnika lub pod fotel kierowcy.

W każdej apteczce należy kontrolować datę przydatności do użycia artykułów wyposażenia.

Wymienić przed upływem podanego terminu (wkład apteczek - zazwyczaj ważność na 4-5 lat).

 

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK POSIADANIA APTECZEK ?
 
 
                            1. Szkoły i placówki szkolne. /Dz.U.03.6.69/
 
§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
2. Zakłady pracy. /Dz.U.97.129.844/
 
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
 
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są       prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia - wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy,                                                                                            2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 
§ 44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 
§ 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 
§ 44. 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 
§ 44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
 
3. Wyższe uczelnie. /Dz.U.98.37.209/
§ 9. 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, prowadzący zajęcia jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.
 
§ 9. 2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 
§ 9. 3. W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.
 
4. Obiekty hotelarskie. /Dz.U.02.142.1190/
Załącznik Nr 2 Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów.
 
poz.35 - Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszko -
lony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej.


5. Przepisy dotyczące kierowców. /Dz.U.97.98.602/
 
Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
 
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
 
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
 
Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
 
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję, 
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 
Art. 44. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

 

Koszyk
...jest pusty

Promocje
Newsletter
Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
CERTYFIKAT
Certyfikat Rzetelności
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Przejdź do panelu Kreator
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.