USG bezprzewodowe
Szybki podgląd
12,990,00 zł
Skaner żył powierzchniowych Vein Finder Q 60
Szybki podgląd
8,084,00 zł
Szkolenie dla 1 osoby
Szybki podgląd
300,00 zł
koc bakteriostatyczny / kołdra wielorazowa do karetek wojskowych Wz93
Szybki podgląd
309,47 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek
Szybki podgląd
309,96 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Fantom ewakuacyjny Fire 1 (90, 140, 170cm)
Szybki podgląd
730,62 zł
Termometr douszny ThermoScan Pro 6000 Welch Allyn Braun
Szybki podgląd
1,073,60 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek fluo
Szybki podgląd
289,44 zł
Rana postrzałowa do pakingu
Szybki podgląd
600,00 zł
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA
Termometr douszny ThermoScan Pro 6000 Welch Allyn Braun
Szybki podgląd
1,073,60 zł
jednorazowe kapturki do termometrów Braun TheroScan PRO 6000 - 200szt.
Szybki podgląd
51,00 zł
Raptor - Zamiennik Nożyce ratownicze 6 funkcji z kaburą
Szybki podgląd
108,36 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Zestaw ratunkowy pościeli jednorazowej SET1
Szybki podgląd
36,22 zł
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy, tekturowy
Szybki podgląd
26,00 zł 18,00 zł
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty
Strona głównaPoradnik

Poradnik

Uwaga na źle wyposażone apteczki !

 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.                (Dz. U. 2003, Nr 32, poz. 262) wymienia wśród pojazdów, które powinny być wyposażone w apteczkę doraźnej pomocy: autobus, taksówka, samochód ciężarowy przewożący osoby poza kabiną kierowcy, pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania.

Polskie prawo nie zobowiązuje kierowców prywatnych samochodów osobowych do przewożenia apteczki pierwszej pomocy.

Nakazy takie istnieją jednak w większości krajów europejskich, m.in. u wszystkich naszych sąsiadów, co oznacza, że każdy wyjazd za granicę wiąże się z koniecznością zakupienia apteczki zgodnej z przepisami danego państwa. Normy obowiązujące w większości krajów europejskich są wzorowane na niemieckiej normie DIN 13/164. Za brak odpowiednio wyposażonej apteczki grożą mandaty w krajach UE.

W świetle przepisów "Prawa o ruchu drogowym" (Dz.U. z 1997 r. nr 98, poz. 602), kierowca oraz pasażerowie pojazdu uczestniczącego w wypadku drogowym obowiązani są do udzielenia pomocy osobom poszkodowanym.                                Udzielamy pomocy za pomocą apteczki znajdującej się w pojeździe, który uległ wypadkowi. Szukamy apteczki w bagażniku, pod siedzeniem kierowcy albo w specjalnym schowku do tego przeznaczonym (w busach na drzwiach od strony kierowcy). Jeżeli jest brak apteczki albo nie możemy jej wydostać                           z uszkodzonego pojazdu, dopiero wtedy wykorzystujemy apteczkę ze swojego pojazdu.

Aby temu sprostać, chronić siebie i swoich pasażerów - kup apteczkę nawet do swojego prywatnego pojazdu. Pamiętaj, aby apteczka była zgodna ze standardem DIN oraz uzyskała wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.                      (to dowód, że owy produkt jest wykonany zgodnie z dyrektywami unijnymi i używanie go nie spowoduje niepożądanych powikłań) .

Przy okazji przypominamy, że od 1 maja 2005 r. wszedł w życie przepis obligujący wszystkich użytkowników austriackich autostrad i innych dróg na obszarze niezabudowanym do zakładania kamizelek ostrzegawczych w momencie opuszczania pojazdu. Brak kamizelki jest karany mandatem. Obowiązek posiadania kamizelki we wszystkich rodzajach pojazdów i używania jej w razie awarii samochodu lub wypadku istnieje już w Finlandii, Hiszpanii, Włoszech, a od 25 czerwca br. także w Portugalii. Kamizelki uznawane przez służby wszystkich tych krajów odpowiadają unijnej normie ÖNORM EN 471 (Dyrektywa 89/686/EEC).

W dalszym ciągu obowiązuje konieczność ustawiania trójkąta ostrzegawczego.

Umieść swoją apteczkę w odpowiednim miejscu!

Jeżeli jesteś posiadaczem nowego samochodu, apteczkę można umieścić w specjalnym, przeznaczonym do tego celu schowku. Dla pozostałych kierowców mamy prostą radę - najbezpieczniej jest włożyć apteczkę do bagażnika lub pod fotel kierowcy.

W każdej apteczce należy kontrolować datę przydatności do użycia artykułów wyposażenia.

Wymienić przed upływem podanego terminu (wkład apteczek - zazwyczaj ważność na 4-5 lat).

 

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK POSIADANIA APTECZEK ?
 
 
                            1. Szkoły i placówki szkolne. /Dz.U.03.6.69/
 
§ 20. Pomieszczenia szkoły i placówki, w szczególności pokój nauczycielski, laboratoria, pracownie, warsztaty szkolne, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, kierownika internatu (bursy) oraz kuchnię, wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.
2. Zakłady pracy. /Dz.U.97.129.844/
 
§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy.
W szczególności pracodawca powinien zapewnić:
 
1) punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są       prace powodujące duże zagrożenia wypadkowe lub wydzielanie się par, gazów albo pyłów szkodliwych dla zdrowia - wyposażone w niezbędny sprzęt i inne środki do udzielania pierwszej pomocy,                                                                                            2) apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
 
§ 44. 2. Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.
 
§ 44. 3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.
 
§ 44. 4. W punktach pierwszej pomocy i przy apteczkach, w widocznych miejscach, powinny być wywieszone instrukcje o udzielaniu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazy pracowników, o których mowa w ust. 3.
 
§ 44. 5. Punkty pierwszej pomocy i miejsca usytuowania apteczek powinny być odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą, i łatwo dostępne.
 
3. Wyższe uczelnie. /Dz.U.98.37.209/
§ 9. 1. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa studentów, prowadzący zajęcia jest obowiązany nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, powiadamiając o tym niezwłocznie bezpośredniego przełożonego, podając motywy swojej decyzji.
 
§ 9. 2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania fizycznego powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.
 
§ 9. 3. W pomieszczeniach uczelni, a w szczególności w warsztatach, laboratoriach, pracowniach specjalistycznych, sekretariatach rektora, dziekana, dyrektora administracyjnego, powinny się znajdować apteczki, wyposażone w niezbędne środki farmaceutyczne i materiały medyczne, których okres ważności nie upłynął, wraz z instrukcja o zasadach udzielania pierwszej pomocy. Wykorzystane środki i materiały do udzielania pierwszej pomocy powinny być na bieżąco uzupełniane.
 
4. Obiekty hotelarskie. /Dz.U.02.142.1190/
Załącznik Nr 2 Wymagania co do wyposażenia, kwalifikacji personelu oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych dla pensjonatów.
 
poz.35 - Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach - apteczka, personel przeszko -
lony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej.


5. Przepisy dotyczące kierowców. /Dz.U.97.98.602/
 
Art. 44. 1. Kierujący pojazdem w razie uczestniczenia w wypadku drogowym jest obowiązany:
 
1) zatrzymać pojazd, nie powodując przy tym zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 
2) przedsięwziąć odpowiednie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku,
 
3) niezwłocznie usunąć pojazd z miejsca wypadku, aby nie powodował zagrożenia lub tamowania ruchu, jeżeli nie ma zabitego lub rannego,
 
4) podać swoje dane personalne, dane personalne właściciela lub posiadacza pojazdu oraz dane dotyczące zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, na żądanie osoby uczestniczącej w wypadku.
 
Art. 44. 2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany ponadto:
 
1) udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać pogotowie ratunkowe i Policję, 
2) nie podejmować czynności, które mogłyby utrudnić ustalenie przebiegu wypadku,
 
3) pozostać na miejscu wypadku, a jeżeli wezwanie pogotowia lub Policji wymaga oddalenia się - niezwłocznie powrócić na to miejsce.
 
Art. 44. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do innych osób uczestniczących w wypadku.

 

...jest pusty

Kołnierz ortopedyczny jednorazowy, tekturowy
Szybki podgląd
26,00 zł 18,00 zł
FILTR ANTYBAKTERYJNY - ANTYWIRUSOWY DLA DOROSŁYCH
Szybki podgląd
5,40 zł 4,37 zł
Igła do dekompresji klatki piersiowej (odbarczenia odmy)
Szybki podgląd
29,90 zł 27,00 zł
PÓŁMASKA + FILTRY PANDEMIC FLU KIT ZESTAW SUNDSTROM SR100
Szybki podgląd
250,00 zł 239,00 zł
Resuscytator SOHO PCV dla noworodków
Szybki podgląd
105,00 zł 90,00 zł
Opatrunek hydrożelowy 40x60 cm. Na Twarz BurnTec
Szybki podgląd
169,04 zł 125,37 zł
STOP HEMO Tampony do nosa na krwawienia z nosa i jamy ustnej
Szybki podgląd
29,81 zł 31,15 zł
jednorazowe prześcieradło / pokrowiec na nosze do karetek pogotowia PP+PE
Szybki podgląd
9,19 zł 4,92 zł
Maseczka  serduszko / Pocket Mask w etui
Szybki podgląd
20,09 zł 18,36 zł
Newsletter
Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW Z PRAWEM 2023 rok
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Sklep internetowy wojrat.pl oferuje apteczki samochodowe i motocyklowe, w tym prosto z importu apteczki szkolne, wycieczkowe, osobiste, patrolowe oraz  apteczki przemysłowe, biurowe, zakładowe. Sprzedajemy w atrakcyjnych cenach wkłady do apteczek i dodatki, higieniczne norweskie opatrunki na oparzenia, lampy lecznicze i sprzęt ortopedyczny. Nasza firma to również wypożyczalnia sprzętu medycznego, gdzie nasz sprzęt szkoleniowy to produkty najwyższej jakości. Kupując u nas sprzęt dla służb mundurowych lub alkomaty czy defibrylatory i elektrody możesz liczyć na stały rabat. Niestety w dzisiejszych czasach niektóry asortyment z wydłużonym czasem realizacji do 72 godz to normalny czas na oczekiwanie. Jedne z naszych najbardziej popularnych produktów to elementy zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjno-alarmowe oraz duże torby medyczne. Żyjemy w czasach gdzie ratownictwo medyczne musi posiadać sprzęt i preparaty do sterylizacji mycia i dezynfekcji dlatego nasze szkolenia i pomoc to najlepszy wybór połączony ze sprzedażą. Zapraszamy do zakupów, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą dokonać zakupu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.