USG bezprzewodowe
Szybki podgląd
12,990,00 zł
Skaner żył powierzchniowych Vein Finder Q 60
Szybki podgląd
8,084,00 zł
Pokrowiec wodoodporny higieniczna osłona na nosze karetkowe foli PCV 10 szt.
Szybki podgląd
45,00 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek
Szybki podgląd
282,03 zł
Rana postrzałowa do pakingu 2
Szybki podgląd
600,00 zł
Fantom ewakuacyjny Fire 1 (90, 140, 170cm)
Szybki podgląd
730,62 zł
Koc bakteriostatyczny / Kołdra wielorazowa do karetek fluo
Szybki podgląd
290,65 zł
Rana postrzałowa do pakingu
Szybki podgląd
600,00 zł
jednorazowe prześcieradło / pokrowiec na nosze do karetek pogotowia PP+PE
Szybki podgląd
8,76 zł
Zestaw pozoracji ran PRO naklejki z krwią
Szybki podgląd
280,00 zł
raty PayU
DARMOWA DOSTAWA
Kołnierz ortopedyczny jednorazowy, tekturowy
Szybki podgląd
26,00 zł 18,00 zł
Skaner naczyń krwionośnych Q50
Szybki podgląd
6,484,00 zł
Apteczka TOP10 DIN 13157 PLUS
Szybki podgląd
83,44 zł
Regulowane kołnierze ortopedyczne Ambu Redi-ACE Mini
Szybki podgląd
31,75 zł
Zestaw uniwersalny Apteczka TOP 20 DIN 13157
Szybki podgląd
200,00 zł
USG bezprzewodowe
Szybki podgląd
12,990,00 zł
Szybki kontakt
tel.          500 200 585
fax:        
42 203 26 33
e-mail:  info@wojrat.pl
GG: 51120885  GG   nr: 51120885
RZETELNA FIRMA
rf
Wspiera nas KRD
krd-inf (2)
przelewy24
płatność za pomocą karty
Strona głównaSZKOLENIA I POMOCGrupowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy do 20 osób. Opłata za całą 1 grupę.
Polecamy

Grupowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy do 20 osób. Opłata za całą 1 grupę.

2,400,00 zł
Producent: WOJRAT
Kod: Grupowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej p
Wysyłka:48 godzin

Ilość:


KURS BLS – AED

Basic Life Support & Automated External Defibryllation

(Podstawowe Zabiegi Resuscytacyjne i Automatyczna Defibrylacja Zewnętrzna - kurs rozszerzony)

Kurs przeznaczony dla nauczycieli.

Proszę zadzwonić do nas, umówić się co do miejsca i czasu szkolenia,
Proszę przed szkoleniem sporządzić listę osób do przeszkolenia - Imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia - to dane potrzebne do wypisania zaświadczeń.

Przyjedziemy do Państwa i wykonamy takie szkolenie na miejscu.
cena 1400 zł brutto od 1 grupy  (1 grupa to max 20 osób do przeszkolenia.)

TEL. 500 200 585

 Zapraszamy na próbkę szkolenia instagram: wojrat.pl

 

 

Kurs ten kierujemy do osób nieposiadających wykształcenia medycznego. Dla pracowników niezależnie od wykonywanego zawodu. Nie jest wymagane wcześniejsze doświadczenie w ratownictwie lub inne szkolenia.

Materiał teoretyczny omawiany na szkoleniu jest szerszy od poruszanego na Podstawowym Kursie Pierwszej Pomocy. Ćwiczenia praktyczne obejmują więcej zagadnień oraz trwają dłużej. Celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w różnych stanach zagrożenia życia. Sprzyjająca atmosfera kursu pozwala oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej pomocy oraz daje możliwość nauczenia się właściwego postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycznej.

Schematy zawarte w programie odpowiadają obowiązującym normom Europejskiej, a tym samym i Polskiej Rady  Resuscytacji  z  2021 r.  Standardy   postępowania  oraz  program  nauczania  są   zgodne z wytycznymi Ministra Zdrowia.

 

Data rozpoczęcia kursu:

Czas trwania: 3 godz.

Liczba uczestników:                                                 

Miejsce szkolenia:  

 

Instruktor: Specjalista Ratownictwa Medycznego  z tyt. mgr - (uprawnienia zgodne z art. 8 ust. 2                       

                  ustawy z dnia 8 września 2006r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym)

 

Po ukończeniu kursu BLS-AED ratownik potrafi:

  • Prawidłowo i samodzielnie ocenić i postępować z osobą nieprzytomną, bez oddechu i krążenia;
  • Poprawnie, samodzielnie prowadzić podstawowe zabiegi ratownicze (resuscytacja bezprzyrządowa) w pozorowanym zdarzeniu na fantomie resuscytacyjnym, zgodnie z aktualnymi wytycznymi ERC;
  • Bezpieczniej i właściwie używać AED w połączeniu z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi w różnych sytuacjach.

 

 

Po szkoleniu uczestnicy dokonują jego pisemnej oceny, otrzymują zaświadczenie ukończenia wg wzoru MEN.   Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest zdanie na pozytywną ocenę egzaminu teoretycznego i praktycznego.           Zaświadczenie ważne jest na okres 2 lat. Po tym okresie wskazane jest odbyć szkolenie recertyfikacyjne.

 

 

 

PLAN SZKOLENIA:

 

WYKŁADY:       (2 godziny)

ORGANIZACJA WSPÓŁCZESNEGO RATOWNICTWA ZINTEGROWANEGO:

- zapoznanie z Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym;

- zapoznanie z Systemem Ratownictwa Medycznego;

- zapoznanie z Systemem Obrony Cywilnej;

- co to jest Krajowy System Ratowniczy?;

- miejsce osób szkolących się w systemie ratowniczym.

 

BEZPIECZEŃSTWO WŁASNE, POSZKODOWANEGO, MIEJSCA ZDARZENIA:

- bezpieczeństwo higieniczno – sanitarne (zasady aseptyki i antyseptyki);

- zabezpieczenie osobiste;

- bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia;

- postępowanie ze zużytymi materiałami opatrunkowymi;

- postępowanie poekspozycyjne na krew i inny, potencjalnie infekcyjny materiał;

- dezynfekcja skóry (mycie i dezynfekcja rąk).

 

METODYKA NAUCZANIA PIERWSZEJ POMOCY WEDŁUG WYTYCZNYCH ERC:

- motywacja do udzielania pomocy;

- omówienie ustawy o państwowym ratownictwie medycznym;

- kto powinien nauczać pierwszej pomocy?;

- dlaczego należy nauczać pierwszej pomocy w sposób permanentny i w jak

  najmłodszym wieku?;

 

ZAKRES DZIAŁAŃ RATUNKOWYCH W NAGŁYM ZAGROŻENIU ZDROWIA LUB ŻYCIA:             

- prawne podstawy udzielania pierwszej pomocy ;

- czy sanitariusz, opiekun apteczki może podać lek? (np: przeciwbólowy);

- podstawowe pojęcia w ratownictwie;

- własne bezpieczeństwo podczas udzielania pierwszej pomocy;

- skład apteczki pierwszej pomocy;

- definicja złotej godziny;

- definicja łańcucha przeżycia.

 

WYPADEK KOMUNIKACYJNY:

- zabezpieczenie miejsca wypadku;

- wstępna ocena stanu poszkodowanego;

- wydobywanie poszkodowanego z pojazdu;

- ocena podstawowych funkcji życiowych;

- utrata przytomności, omdlenia, zaburzenia świadomości;

- zasady wzywania służb ratunkowych (telefony alarmowe, rozmowa

  z dyspozytorem Pogotowia Ratunkowego);

- nagła utrata przytomności, a nagłe zatrzymanie krążenia.

 

RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO - ODDECHOWA:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa (postępowanie ABC);

- sposoby udrażniania górnych dróg oddechowych;

- pozycja boczna ustalona (bezpieczna);

- sztuczna wentylacja płuc poszkodowanego;

- pośredni masaż serca;

- odmienności w resuscytacji;

- reanimacja niemowlęcia;

- reanimacja dzieci powyżej 1 roku życia;

- defibrylacja elektryczna za pomocą automatycznego defibrylatora zewnętrznego

 

CIAŁO OBCE W DROGACH ODDECHOWYCH:

- postępowanie w zachłyśnięciu u dorosłego;

- postępowanie w zachłyśnięciu u niemowląt.

 

RANY I ZAOPATRYWANIE RAN:

 - krwotoki – podział;

 - sposoby opanowania krwawienia zewnętrznego;

 - opatrunek uciskowy;

 - podstawowe rodzaje ran;

 - postępowanie przeciwwstrząsowe;

 - opaska zaciskająca;

 - rany penetrujące klatki piersiowej;

 - rany z wbitym przedmiotem;

 - wytrzewienie;

 - amputacja urazowa;

 - krwotoki wewnętrzne.

 

ZŁAMANIA I URAZY:

- rodzaje złamań;

- postępowanie przy złamaniach;

- uraz czaszkowo-mózgowe;

- urazy jamy brzusznej;

- urazy miednicy;

- uraz oka;

- uraz ucha;

- uraz zębów ( postępowanie w przypadku wybicia zębów);

- zmiażdżenia;

- oparzenia termiczne, chemiczne i elektryczne;

- porażenie prądem elektrycznym.

 

URAZY KRĘGOSŁUPA:

- postępowanie z poszkodowanym po urazie kręgosłupa;

- przekładanie poszkodowanego z urazem kręgosłupa w 5,4,3 osoby;

- stabilizacja poszkodowanego siedzącego w samochodzie;

- stabilizacja odcinka szyjnego kręgosłupa.

 

NAGŁE ZACHOROWANIA:

- zawał serca;

- astma;

- padaczka;

- cukrzyca;

- udar mózgu.

 

UTONIĘCIA, WYZIĘBIENIE I PRZEGRZANIE:

- postępowanie z utopionym;

- postępowanie z podtopionym;

- hipotermia;

- hipertermia.

 

ZATRUCIA:

- zatrucia pożywieniem;

- zatrucia środkami chemicznymi (detergentami);

- zatrucia lekami;

- ukąszenia, użądlenia, pogryzienia.

 

POSTEPOWANIE Z PRZESYŁKĄ NIEWIADOMEGO POCHODZENIA.

 

ZACHOWANIE SIĘ PODCZAS ATAKU TERRORYSTYCZNEGO.

 

PROBLEMY PSYCHOLOGICZNE I PSYCHOPATOLOGICZNE OFIAR NAGŁYCH ZDARZEŃ I KATASTROF:

- objawy ostrej reakcji na stres;

- ogólne mechanizmy reakcji na stres;

- zasady postępowania wobec ofiar stresujących wydarzeń (wsparcie).

 

 

ĆWICZENIA:          (2 godziny)

Ćwiczenia praktyczne obejmują, co najmniej 50% czasu całego szkolenia. Instruktorzy wykonują 2 pokazy instruktażowe każdego ćwiczenia, a następnie wszyscy szkolący się po kolei wielokrotnie powtarzają ćwiczenie, aż do pełnego opanowania danej czynności.

Wykłady prowadzone są na przemian z ćwiczeniami. Grupy ćwiczące są nie większe

niż 6 osób, dzięki czemu instruktorzy mogą przekazać wiedzę i doświadczenia każdemu uczestnikowi szkolenia.

 

 

 

Plan ćwiczeń:

- resuscytacja krążeniowo-oddechowa;

- układanie pacjenta (pozycja bezpieczna, pozycja półsiedząca-półleżąca, pozycja

  przeciwwstrząsowa, pozycja w urazach brzucha);

- przekładanie poszkodowanego na deskę (drzwi) z urazem kręgosłupa;

- sposoby ewakuacji rannych na szybko (przez 1 i 2 ratowników, ze sprzętem

   i bez sprzętu);

- wykonywanie opatrunków;

- unieruchomienie złamań kości i stawów;

- zdejmowanie kasku motocyklisty;

- wydobywanie ofiar z samochodu;

- zakładanie kołnierza ortopedycznego;

- pozorowanie sytuacji najczęściej występujących w życiu codziennym;

- zakładanie i zdejmowanie rękawiczek jednorazowych.

 

Do ćwiczeń wykorzystywane rekwizyty takie jak:

- manekin w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami  

  bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca i badania

  tętna na tętnicach szyjnych z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych

  czynności wraz z możliwością wydruku danych;

- manekin w formie torsu do nauki udrażniania dróg oddechowych dorosłego metodami

   bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego, a także masażu pośredniego serca bez

   elektronicznego monitorowania czynności resuscytacyjnych;

- manekin do nauki udrażniania dróg oddechowych noworodka metodami 

  bezprzyrządowymi i oddechu sztucznego oraz masażu pośredniego serca;

- automatyczny defibrylator szkoleniowy;

- deska ortopedyczna;

- szyny Kramera i szyny SAM-SPLINT;

- zestaw ratownictwa medycznego R-1.

 

Inne pomoce dydaktyczne:

- instrukcja pierwszej pomocy i kwalifikowanej pierwszej pomocy jako standardowe 

  wyposażenie apteczek”  autorstwa Macieja Marszałka, (została napisana w Zakładzie  

  Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof pod kierunkiem

  dr n med. Krzysztofa Ulbricha).

- prezentacje multimedialne;

- rzutnik multimedialny;

- laptop;

- sprzęt dydaktyczny zgodny z rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 19 marca 2007r.

   (Dz. U. z 2007r. Nr 60, poz.408)

 

Dla tego produktu nie napisano jeszcze recenzji!

Napisz recenzję

Właściciel sklepu internetowego nie gwarantuje, że publikowane opinie pochodzą od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go kupili.

...jest pusty

Producent
Powiadomienia

Grupowe szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy do 20 osób. Opłata za całą 1 grupę.

Codotex elastyczna siatka do podtrzymywania opatrunku 1m (udo,głowa,biodro)
Szybki podgląd
12,00 zł 8,00 zł
Ssak ręczny i nożny Spencer Res-Q-Vac
Szybki podgląd
275,00 zł 166,00 zł
Opatrunek wentylowy Ashermana
Szybki podgląd
59,00 zł 53,10 zł
Stabilizator głowy dla osób  dorosłych
Szybki podgląd
245,00 zł 240,00 zł
STOP HEMO Tampony do nosa na krwawienia z nosa i jamy ustnej
Szybki podgląd
29,00 zł 28,84 zł
Maseczka  serduszko / Pocket Mask w etui
Szybki podgląd
25,50 zł 17,00 zł
Resuscytator SOHO PCV dla noworodków
Szybki podgląd
105,00 zł 90,00 zł
Apteczka Szkolna 1 DIN 13164
Szybki podgląd
55,90 zł 42,50 zł
Apteczka Szkolna 2, DIN 13157
Szybki podgląd
100,00 zł 82,50 zł
Powiedz znajomemu
Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Newsletter
Sprzedaję na Allegro
Szukaj

Wpisz szukany produkt


Wyszukiwanie zaawansowane
Płatność przelewem bankowym
Płatność PayPal
Okazje info - opinie o sklepie
Okazje.info
CERTYFIKAT
ZGODNOŚĆ DOKUMENTÓW Z PRAWEM 2023 rok
Link do "Alekasndrowski Flesz"
 SZKOLENIA Z ZAKRESU 
 PIERWSZEJ   POMOCY
(więcej w zakładce szkolenia
  i zabezpieczenie
imprez)
link do Flesz Aleksandrowski
Sklep internetowy wojrat.pl oferuje apteczki samochodowe i motocyklowe, w tym prosto z importu apteczki szkolne, wycieczkowe, osobiste, patrolowe oraz  apteczki przemysłowe, biurowe, zakładowe. Sprzedajemy w atrakcyjnych cenach wkłady do apteczek i dodatki, higieniczne norweskie opatrunki na oparzenia, lampy lecznicze i sprzęt ortopedyczny. Nasza firma to również wypożyczalnia sprzętu medycznego, gdzie nasz sprzęt szkoleniowy to produkty najwyższej jakości. Kupując u nas sprzęt dla służb mundurowych lub alkomaty czy defibrylatory i elektrody możesz liczyć na stały rabat. Niestety w dzisiejszych czasach niektóry asortyment z wydłużonym czasem realizacji do 72 godz to normalny czas na oczekiwanie. Jedne z naszych najbardziej popularnych produktów to elementy zabezpieczające, ostrzegawcze, sygnalizacyjno-alarmowe oraz duże torby medyczne. Żyjemy w czasach gdzie ratownictwo medyczne musi posiadać sprzęt i preparaty do sterylizacji mycia i dezynfekcji dlatego nasze szkolenia i pomoc to najlepszy wybór połączony ze sprzedażą. Zapraszamy do zakupów, nasi konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania oraz pomogą dokonać zakupu.
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.